i-Tech Machining

Vi är specialister inom skärande bearbetning

i-Tech Machining

i-Tech Machining (Industrial Technical Machining) är en traditionell, men mycket modern, mekanisk verkstad vars huvudinriktning är svarvning, fräsning, slipning, borrning, etc. Vår maskinpark består av moderna CNC maskiner som körs av mycket kompetenta medarbetare. Våra kunder finns inom en rad olika marknadssegment så som livsmedel, förpackning, fordon, marin, läkemedel, miljö, etc.

Vi jobbar med de flesta förekommande material och tillhandahåller även plåt & svets och de flesta förekommande ytbehandlingar.