i-Tech Machining

Vi är specialister inom skärande bearbetning

i-Tech Machining

i-Tech Machining är en traditionell, men mycket modern, mekanisk verkstad vars huvudinriktning är svarvning, fräsning, slipning, borrning, svetsning, etc.

Vi har en väldigt hög investeringstakt därför består vår maskinpark mycket moderna CNC maskiner som körs av mycket kompetenta medarbetare. Våra kunder finns inom en rad olika marknadssegment så som livsmedel, förpackning, fordon, marin, läkemedel, miljö, etc.

Vi jobbar dels som legoleverantör till externa kunder, och dels som leverantör till vårt systerbolag inom etikettering. Vår uttalade strategi är dock att inte belägga vår tillverkning med mera än 50% med produkter inom vår företagsgrupp. Vi ser det som väldigt viktigt att fortsätta vara verksamma som legoleverantör till externa kunder, detta gör att vi ständigt utvecklas och tvingas hålla oss på tårna.

Vi jobbar med de flesta förekommande material och tillhandahåller även plåt & svets och de flesta förekommande ytbehandlingar och värmebehandlingar. Vi har även möjlighet att tillhandahålla konstruktion om detta är ett behov.