Produkter


De produkter vi tillverkar är i de flesta förekommande material, så som rostfritt, aluminium, svart, plast, gjutgods, etc. Svårighetsgraden i detaljerna är väldigt varierande från de enklaste detaljerna till väldigt avancerade med mycket snäva toleranser, även storlekarna varierar från väldigt små till ganska stora. Serierna brukar var från få styck till medelstora serier.