1005 Svets


2020 bestämde vi oss för att kompletera produktionen med svetsning. Många av våra jobb ska först svetsas för att sedan bearbetas, därför blev detta komplement väldigt bra för oss.