3004 Flerop Mas 1016


En flerop med arbetsområde 1000x650x650. Investeringsår 2019