2002 Teachinsvarv Mas


En rejäl teachinsvarv med spindelgenomgång 82mm. I denna maskin kan vi köra både mindre detaljer och upp till diameter 400mm. Svarven är mest lämplig för mindre serier. Investeringsår 2018