1006 Planslip Jakobsen


En del jobb kräver hör precision när det gäller planhet och ytjämnhet, då har vi väldigt stor nytta av vår planslip. Arbetsområde 600x200