2001 Manuell svarv Tos


Manuella maskiner har man alltid stor nytta av, inte minst när det gäller mindre justeringar eller enkla bitar i fåstycksserier.