3002 Flerop Mas 1016 4-axlig


En flerop med arbetsområde 1000x650x650. Denna maskin har vi dessutom kompleterat med en mycket användbar 4-axel. Investeringsår 2014